Quảng cáo

Discy Latest Chủ đề

Admins
  • 23
  • 23

Tiếp tục chăn nuôi. Thắng ko kiêu bại ko nản. dàn 1 : nuôi tuần. Đánh cho cả tuân tuỳ hứng ae ai có vốn nuôi nó. Dàn này rất tưng bừng. 34,43,39,93,84,48,89,98,24,42,29,92,74,47,79,97,13,31,18,81,63,36,68,86,14,41,19,91,64,46,69,96. dàn 2 : nuôi từ thứ 2 đến ...

Admins
  • 19
  • 19

00,55,11,66,22,77,33,88,44,99,01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89,98,09,90,05,50,16,61,27,72,38,83,49,94 Nuôi max 5 ngày theo tỉ lệ 1,1,2,2,4,10 Lưu Ý: Bài viết này không phải do Admin đăng tải mà do thành viên đăng tải. Thành viên đã xóa tài khoản tại diễn đàn nên nội dung sẽ tự động được ...