Quảng cáo

Discy Latest Chủ đề

[Deleted User]
  • 23
[Deleted User]
  • 23

Tiếp tục chăn nuôi. Thắng ko kiêu bại ko nản. dàn 1 : nuôi tuần. Đánh cho cả tuân tuỳ hứng ae ai có vốn nuôi nó. Dàn này rất tưng bừng. 34,43,39,93,84,48,89,98,24,42,29,92,74,47,79,97,13,31,18,81,63,36,68,86,14,41,19,91,64,46,69,96. dàn 2 : nuôi từ thứ 2 đến ...