Quảng cáo

Chuyên mục: Khu Chăn Nuôi

Khu Chăn Nuôi Lô Đề – Chuyên mục dành cho anh em có những khung Nuôi dàn đề, lô khung. Anh em có thể đăng bài trong phần này để mọi người tiện theo dõi.

Trong quá trình đăng bài, anh em nên hướng dẫn thêm về cách nuôi, cách vào tiền. Để anh em mới tiện theo dõi.

Discy Latest Chủ đề

MB ĐB  NUÔI TUẦN TỪ 17/2-24/2 D1 ?(2 5 số) (Từ 17/2-24/2) 00,02,05,06,07,20,22,25,26,27,50,52,55,56,57,60,62,65,66,67,70,72,75,76,77 D2 ??(2 4 số) ( Từ 17/2-24/2) 02,03,07,08,20,23,25,28,30,32,35,37,52,53,57,58,70,73,75,78,80,82,85,87 D3 ???(2 4 số) 03,04,08,09,30,34,35,39,40,43,45,48,53,54,58,59,80,84,85,89,90,93,95,98 D4???? (2 4 số) (Từ 17/2-24/2) 13,18,23,28,31,32,34,36,37,39,43,48,63,68,73,78,81,82,84,86,87,89,93,98 D4????(3 6 số) (Từ 17/2-21/2) 03,08,13,18,23,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,48,53,58,63,68,73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,98 D5?????(3 6 số)( Từ 17/2-21/2) 04,09,14,19,24,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,64,69,74,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 ☘️?☘️?☘️?☘️?☘️?☘️?☘️ P/s: Mỗi dàn ăn 1 lần là ...

ĐB MB NUÔI KHUNG TỪ 11/2 -18/2 ? D1: (2 5 số) — (Từ 11/2-18/2) 00,03,04,07,08,30,33,34,37,38,40,43,44,47,48,70,73,74,77,78,80,83,84,87,88 ?? D2: (2 4 số) — (từ 11/2-18/2) 04,09,14,19,24,29,40,41,42,45,46,47,54,59,64,69,74,79,90,91,92,95,96,97 ??? D3.(3 6 số) — (từ 11/2-14/2) 02,07,12,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,42,47,52,57,62,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,87,92,97 ????????????? P/s: Mỗi dàn ăn 1 lần là dừng lại nhé ...

ĐB NUÔI TUẦN : (TỪ 10/2-17/2) ??? D1: (2 4 số) 01,03,06,08,10,13,15,18,30,31,35,36,51,53,56,58,60,63,65,68,80,81,85,86 ??? D2: (2 4 số) 01,04,06,09,10,14,15,19,40,41,45,46,51,54,56,59,60,64,65,69,90,91,95,96 ??? D3: (2 4 số) 02,04,07,09,20,24,25,29,40,42,45,47,52,54,57,59,70,74,75,79,90,92,95,97 ??? ———— P/s: Mỗi dàn ăn 1 lần là dừng lại nhé các bác. Tỉ lệ vào tiền ...