Quảng cáo
Kenpham009
  • 0

ĐB MB CHĂN NUÔI KHUNG TỪ 17/1-24/1

  • 0

MB ĐB  NUÔI TUẦN TỪ 17/2-24/2

D1 ?(2 5 số) (Từ 17/2-24/2)

00,02,05,06,07,20,22,25,26,27,50,52,55,56,57,60,62,65,66,67,70,72,75,76,77

D2 ??(2 4 số) ( Từ 17/2-24/2)

02,03,07,08,20,23,25,28,30,32,35,37,52,53,57,58,70,73,75,78,80,82,85,87

D3 ???(2 4 số)

03,04,08,09,30,34,35,39,40,43,45,48,53,54,58,59,80,84,85,89,90,93,95,98

D4???? (2 4 số) (Từ 17/2-24/2)

13,18,23,28,31,32,34,36,37,39,43,48,63,68,73,78,81,82,84,86,87,89,93,98

D4????(3 6 số) (Từ 17/2-21/2)

03,08,13,18,23,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,48,53,58,63,68,73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,98

D5?????(3 6 số)( Từ 17/2-21/2)

04,09,14,19,24,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,64,69,74,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

☘️?☘️?☘️?☘️?☘️?☘️?☘️

P/s: Mỗi dàn ăn 1 lần là dừng lại nhé các bác.

Tỉ lệ vào tiền gấp thếp.

Số tk vv. Chúc các bác may mắn !!!

Chia sẻ

Trả lời