Quảng cáo
Kenpham009
  • 5

ĐB NUÔI KHUNG 6N

  • 5

MB NUÔI KHUNG 6N ( TỪ 4/2-9/2)
Dàn 1 gồm 24 số sau:

181.131.363.686.
171.121.262.767.
828.232.787.737.

Dàn 2 gồm 25 số sau :
33,34,35,38,39,
43,44,45,48,49,
53,54,45,58,59,
83,84,85,88,89,
93,94,95,98,99.

Dàn 3
Đầu đuôi 6. ( ưu tiên đầu 6)

Số tk. Chúc may mắn !!!

Chia sẻ

Trả lời