Quảng cáo
Kenpham009
  • -1

ĐB NUÔI KHUNG TỪ 11/2-18/2

  • -1

ĐB MB NUÔI KHUNG TỪ 11/2 -18/2
?
D1: (2 5 số) — (Từ 11/2-18/2)
00,03,04,07,08,30,33,34,37,38,40,43,44,47,48,70,73,74,77,78,80,83,84,87,88

??
D2: (2 4 số) — (từ 11/2-18/2)
04,09,14,19,24,29,40,41,42,45,46,47,54,59,64,69,74,79,90,91,92,95,96,97

???
D3.(3 6 số) — (từ 11/2-14/2)
02,07,12,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,42,47,52,57,62,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,87,92,97

?????????????

P/s: Mỗi dàn ăn 1 lần là dừng lại nhé các bác.
Tỉ lệ vào tiền gấp thếp.
Số tk vv. Chúc các bác may mắn !!!

Chia sẻ

Trả lời