Quảng cáo
Tóc Bạc
  • 4

Góc chia sẻ bắt chạm đề đang được cập nhật trong năm 2020

  • 4

Chia sẻ lại cho ae rõ cái cầu bắt chạm giải 5.1&5.3( Thấy chia sẻ cho ae mà ae ko tự test và mù mờ nên test lại cho ae tk)
Trước hết ae sẽ lấy cầu Giải 5.1&5.3( lấy những số ở đây làm chạm con nào trùng thì chỉ lấy 1 con) sau đó ae kết hợp loại tổng của 1 đến 2 ngày của hôm trước( trường hợp bệt lại tổng thì toang & ae cân nhắc bệt lại tổng) & nếu như ae lại kết hợp bỏ kép thì ít số hơn nữa( dạo này đề về kép suốt nên ae cân nhắc)
* Chú ý: Khi ở 2 giải này có gần như đủ các chạm còn 1 đến 3 chạm thiếu thì bỏ chạm trước đó lấy chạm thiếu
* Ví dụ: Giải 5.1 có 1234& Giải 5.3 có 0560
Thì lúc này ta có các chạm là:
0,1,2,3,4,5,6
Vậy chạm thiếu là:7,8,9( Lấy chạm này) hoặc tùy theo thời điểm cầu kèo ae có thể lấy 1,2 trong số chạm trên.
👉Ví dụ ngày hôm nay: Ngày 31/12/2020( các ngày, các tháng còn lại ae tự test)
5.1=1677&5.3=7016
Ta có các chạm:0,1,6,7

Vậy ae cũng có thể bỏ các chạm còn lại là gì gồm:2,3,4,5,8,9
Vậy sau khi lấy chạm& và bỏ chạm ta có( cái này kinh nghiệm cá nhân các bạn để hạ chạm còn lại):
64 số:
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,30,31,36,37,40,41,46,47,50,51,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,86,87,90,91,96,97
Tiếp tục hạ chạm
( Cái này là kinh nghiệm của cá nhân các bạn để hạ)
Chúc ae tk và đưa ra dàn đề hợp lý cho mình!
Nguồn Tóc Bạc ^^

Chia sẻ

Trả lời