Quảng cáo
Kenpham009
  • 4

MB ĐB NUÔI K6N

  • 4

DÀN 24 SỐ (từ 2/2 -7/2)

02,04,07,09,20,24,25,29,40,42,45,47,52,54,57,59,70,74,75,79,90,92,95,97.

Ăn 1 lần là dừng.
Vào tiền gấp thếp. Chúc các bác đầu xuân may mắn rr !!!

Chia sẻ

Trả lời